Wie zijn wij?

"They always say that time changes things, but you actually have to change them yourself!"

(Andy Warhol)


Over UBUNTU 


 

Op veel plekken in Afrika leeft de overtuiging dat je iemand wordt of bent dankzij anderen. Afrikanen noemen dit 'UBUNTU'. Als iemand in de Babembastam in Zuid-Afrika onverantwoordelijk of slecht handelt, wordt hij in het midden van het dorp tussen alle mannen, vrouwen en kinderen gezet. Om de beurt spreekt ieder lid van de stam tot hem en vertelt over zijn goede eigenschappen en daden. Niemand mag overdrijven, verhalen verzinnen of sarcastisch doen. Na deze ceremonie wordt het stamlid op symbolische wijze opnieuw verwelkomd in de stam. De persoon in het midden wordt zo herinnerd aan de liefde die in hem leeft en kan zich zo weer met de mensen om zich heen verbinden.


(Uit: ‘De kunst van het vergeven’, Victor Chan)