Hoe werken wij?

Hoe werken wij?


UBUNTU Begeleiding is een platform en plek voor betekenisvolle ontmoetingen. Wij werken met mensen die behoefte hebben hun persoonlijke of professionele ervaringen diepgaand te onderzoeken en te delen, in een groep of in een individueel begeleidingstraject.   Werken met groepen

Wij organiseren inspirerende en verdiepende themabijeenkomsten voor mensen die werken in een (complexe) organisatie in een leidinggevende rol of functie. Uitgangspunt zijn de praktijkervaringen die mensen inbrengen. We nodigen mensen uit de eigen ontwikkeling en die van de ander op een betekenisvolle manier te verkennen en te verdiepen. De manier van werken is er op gericht te komen tot een beter inzicht in en een groeiende bewustwording van persoonlijk en professioneel handelen. 


Individuele begeleiding

Naast het werken met groepen geven wij (therapeutische) begeleiding of supervisie. In een  intakegesprek onderzoeken we de hulpvraag en maakt u kennis met de begeleider en onze werkwijze. Kenmerkend voor onze begeleiding is dat we werken op identiteitsniveau. Het gelijkwaardige contact tussen de cliënt en de begeleider is voor ons een belangrijke basis. Het verhaal van de cliënt is uitgangspunt en draagt alle ingrediënten in zich om mee te kunnen werken. We werken onder andere met Systemisch Werk, Transactionele Analyse en Thema Gecentreerde Interactie.


Ethiek en privacy

In ons werk voelen we ons verbonden met en gehouden aan de visie op ethiek van de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Daarop aansluitend hebben we duidelijke regels over hoe we omgaan met uw gegevens, ter bescherming van uw privacy.