Muziek

Over muziek

 

Muziek is voor alle mensen, ongeacht tijd of plaats, een grote inspiratiebron. De filosoof Ernst Bloch zegt dat ‘muziek meer dan andere kunstvormen de mogelijkheid heeft door te dringen tot dat wat nog volstrekt woordloos is. Ze verruimt niet alleen onze ervaring en ons gevoelsleven, maar ook onze menselijkheid, omdat ze als het ware het dichtst op de duistere kern van het ‘wie’ kan kruipen’. (Hermsen, 2009)


De wijsgeer en musicus Inayat Khan vertelt ons dat iedere vorm van schoonheid op het gebied van natuur, kunst of onze persoonlijkheid geluidloze muziek is. Leven is beweging en beweging is trilling. Beweging maakt geluid. We noemen spraak of muziek pas geluid als we het kunnen horen. Maar of we het nu kunnen horen of niet, het is er altijd. En het is van ons. We hebben als mens de beschikking over alle kleuren en tonen. Het zou jammer zijn als we afhankelijk waren van maar een kleur of toon, op een trede blijven staan. Een trap is er voor om te beklimmen. Elke trede is onze trede als we hem kunnen betreden!